Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesületet  az 1993-óta működő Kanizsa Csillagai cigány hagyományőrző együttes tagjai hozták létre 2000-ben, a sikeresebb munka érdekében. Az egyesület tagsága jelenleg 15 főt számol, fő célja a cigány kultúra felkutatása, megörökítése, a hagyományőrző cigány táncok és zenék tanítása, sokszínűségének bemutatása. Az egyesület segíti a Kanizsa Csillagai együttes mellett a 2012-ben alakult világzenei stílust képviselő GipSyndrome együttes munkáját és egyben a két zenekar lemezkiadója is.

Folyamatos főbb tevékenységek:

- Az autentikus cigány népzene és néptánc népszerűsítése koncertekkel, táncházakkal

- Cigány hagyományőrző klub működtetése, cigány népzene és néptánc oktatása

- A beás cigány tánchagyományok és népdalok kutatása, gyűjtése és feldolgozása

- A cigány kultúrát megörökítő hangzóanyagok és könyvek kiadása

 

A Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület /KACSIME/ fontosabb adatai:

Székhely, levelezési cím:  8800 Nagykanizsa, Városkapu körút 5/a, fszt.3

Telefonszám: 06-20/926-1184

E-mail cím: zolcsillag@freemail.hu

A megalakulás éve: 2000

Nyilvántartásba vételének száma: 1536/2000

Bírósági végzés száma: P.k.60.023/2000

Képviselő neve: Horváth Zoltán                                                                                                  

Beosztása: elnök

Statisztikai száma: 18962633-9133-529-20

Adószáma: 18962633-1-20

Számlaszám: 11655006-52701200-55000007

 

A társadalmi  szervezet alapszabálya  szerinti  tevékenységek:

A szervezet az összes magyarországi cigány csoport (magyar, cigány, kárpáti, beás, szintó, wlax, stb.) kultúrája, nyelve, egyenjogúságának talaján áll. Együttműködésük, közös cselekvésük, egymás megbecsülése, anyanyelvük és kultúrájuk viselete, valamint sérthetetlensége, politikai akaratnyilvánításuk a szervezet fő elve. Számukra az egymás segítése alapján módszertant dolgoz ki, fórumokat fellépési lehetőségeket, tapasztalatcseréket, képzést, továbbképzést, szakmai segítséget nyújt. Szervezni és segíteni kívánja a cigány-képzőművészeket és tevékenységük népszerűsítését, kiállításokat és alkotó táborokat szervez, lehetőségei szerint, e célok érdekében. Módszertani bázis kíván lenni e kérdéskörökben és a feladatok megvalósításában. A szervezet küzd a cigányság értékeinek vállalhatóvá tételéért, elfogadásáért, bemutatásáért, hogy a cigány kultúra az egyetemes és magyarországi kulturális fórumokon rangjának és értékeinek színvonalán lehessen jelen. Küzd az eddigiekben a cigányság érdekében hozott végre nem hajtott pozitív tartalmú országos döntések megvalósításáért. Pedagógusok felkészítése a cigány gyermekek oktatására, megfelelő nyelvi, történelmi, kulturális információk biztosításával. A cigány fiatalok továbbtanulásának fokozott támogatása, az általános iskolai tananyagban a cigányságból, ismeretek nyújtása. Tapasztalataival, információival segíti a helyi cigány közösségek önszerveződését, tevékenységét, vélemény nyilvánítását, érdekérvényesítését. E közösségektől várja a szervezet arculatának, tevékenykedését, megalapozását.